خوش آمدید ، مهمان ورورد اعضا
دوشنبه 31 تير 1398

کانون مهندسین ساری

سامانه جامع اطلاع رسانی و خدمات آنلاین


مجمع عمومی عادی نوبت دوم کانون مهندسین در ساعت 17:00 با استناد به تبصره 10 ماده 12 اساسنامه کانون (رسمیت با هر تعداد) تشکیل گردید.

هیات رئیسه اصلی مجمع به شرح ذیل انتخاب و مجمع وارد دستور کار گردید.

1- آقای مهندس اسماعیل خلیقی، رئیس

2- آقای دکتر علیرضا خوئی، نائب رئیس

3- آقای مهندس علی توکل، منشی 

4- آقای مهندس محمد خوشتراش، ناظر

5- خانم مهندس ساناز شریفی راد، ناظر

در ابتدای مراسم آقای مهندس احتشامی رئیس کانون گزارش عملکرد هیات مدیره در سال 97 را ارائه نمودند، سپس خزانه دار هیات مدیره آقای مهندس آرمان بابایی گزارشی در خصوص عملکرد مالی سال 97 کانون و همچنین گزارشی در خصوص تراز مالی سال 97 که به مبلغ 41.089.397.381 ریال می باشد را ارائه کردند که با اکثریت آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت.

آقای مهندس روزبه صادقیان راد بازرس کانون در خصوص عملکرد سال 97 و تراز مالی 97 که مورد تأیید بازرسین می باشد گزارشی ارائه نمودند.

در ادامه جلسه پیشنهاد هیات مدیره در خصوص اخذ مجوز فروش باشگاه کانون و اقدامات مرتبط با آن و ارائه مصارف درآمد حاصل از فروش باشگاه، توسط رئیس هیات مدیره آقای مهندس نیما احتشامی ارائه گردید، لذا موضوعات ذیل به رای گذاشته شد و مورد تصویب قرار گرفت:

الف- انتخاب هیات نظارت بر روند فروش باشگاه توسط مجمع و تفیض اختیار مجمع به این هیات برای نظارت بر روند فروش باشگاه به شیوه های قانونی رایج اعم از فروش کامل یا بخشی نقدی و بخشی ملک، تهاتر و مشارکت.

  • هیات نظارت نتیجه و شرح اقدامات انجام شده را در مجمع بعدی به اعضا گزارش دهد.

ج- اعضا نظارت که صرفا وظیفه نظارت و ارائه گزارش به مجمع عمومی را دارند به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقایان علیرضا خوئی، علی توکل، محود خوشتراش از هیات رئیسه مجمع و خانم سیما عباسی و آقایان محمدرضا سالارگرنا، محمدعلی حیدری رستمی و سید محمد محمدی تاکامی از بین اعضای مجمع انتخاب گردیدند.

د- فرآیند روند فروش براساس نظام نامه مالی کانون و با نظارت هیات نظارت به شرح زیر خواهد بود:

  • ارزیابی و تعیین قیمت کارشناسی توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری
  • برگزاری مزایده و فروش در صورت لزوم تجدید مزایده زودتر از موعد و اقدامات مرتبط با آن

تبصره: مجوز عقد قرارداد جهت سرمایه گذاری و رهن بلند مدت باشگاه که در مجمع مورخ 97/12/19 اخذ شده بود همچنان پا برجاست.

ه- پس از فروش باشگاه و با توجه به نحوه و مبلغ حاصل از فروش، پس از کسر کلیه بدهی ها و دیون کانون و تأمین مکانی مناسب برای استقرار کانون، هیات مدیره موظف است ظرف مدت 45 روز کاری طرح و پیشنهادات خود را برای تصمیم گیری و نحوه سرمایه گذاری و ایجاد درآمد پایدار از مبلغ باقیمانده به مجمع ارائه نماید.

جلسه در ساعت 19 به پایان رسید.

 

کلمات کلیدی : -
نوشته شده در تاریخ 10 / 4 / 1398 - 12:56 , تعداد بازدید 82 , آخرین ویرایش 12 / 4 / 1398 - 14:41