خوش آمدید ، مهمان ورورد اعضا
يكشنبه 7 خرداد 1396

کانون مهندسین ساری

سامانه جامع اطلاع رسانی و خدمات آنلاین


آگهی مزایده فروش ملک متعلق به کانون مهندسین ساری شماره 95/1 به شرح زیر اعلام می گردد.

کانون مهندسین شهرستان ساری در نظر دارد ساختمان دفتر محل استقرار خود در این شهرستان را از طریق مزایده و بر مبنای قیمت پایه، در وضعیت موجود و به صورت نقدی به شرح جدول ذیل به فروش رساند؛ لذا متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از ساختمان، دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات خود تا ساعت14 روز شنبه مورخ 21/ 12 / 95 در محل این کانون واقع در ساری، خیابان فرهنگ، فرهنگ 24، طبقه دوم مراجعه و یا با شماره تلفن 33326880 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات :
1-    این کانون در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
2-    پیشنهادات فاقد سپرده و یا کمتر از میزان مقرر (قیمت پایه)، مخدوش، مبهم و مشروط مردود است.
3-    رعایت کلیه موارد مندرج در برگه مزایده الزامی است.
4-    سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره چک تضمین شده بانک ملی ایران در وجه کانون مهندسین ساری به همراه پاکت های مربوط به برگه شرایط در مزایده تحویل دهند.
5-    کلیه پاکت های حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید در ساعت  16  روز یکشنبه مورخ 22 /  12/ 95 در ساختمان این کانون واقع در آدرس ذکر شده بازگشایی خواهد شد؛ لذا متقاضیان می تواننددر موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایی معتبر در جلسه مذکور شرکت نمایند.
6-    بازدید از ساختمان مورد فروش برای متقاضیان خرید الزامی است و در وضعیت موجود واگذار می شود.
7-    هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده خریدار است و مشار الیه باید این هزینه را بر اساس اعلام نظر کانون قبل از انعقاد قرارداد، نقدا به حساب0104465659004 به نام کانون واریز نماید.
8-    متقاضی خرید باید مبلغ 2.500.000 ریال به حساب ذکر شده در بند 7 این آگهی بابت خرید اسناد مزایده واریز نماید و در صورت برنده نشدن، این مبلغ مسترد نخواهد شد.
9-    فروش ملک فقط به صورت نقدی بوده و بر اساس جدول ذیل صورت می پذیرد.
10-کاربری ساختمان مورد فروش مسکونی می باشد و چنانچه خریدار بخواهد کاربری آنرا تغییر دهد، کلیه هزینه های مربوطه به عهده خریدار خواهد بود و فروشنده هیچگونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.

 

 

 

 

کلمات کلیدی : -
نوشته شده در تاریخ 11 / 12 / 1395 - 11:44 , تعداد بازدید 285 , آخرین ویرایش 18 / 2 / 1396 - 10:47