خوش آمدید ، مهمان ورورد اعضا
سه شنبه 2 بهمن 1397

کانون مهندسین ساری

سامانه جامع اطلاع رسانی و خدمات آنلاین


مذاکرات:

آقای مهندس احتشامی خلاصه ای از اقدامات صورت گرفته در خصوص مسدود شدن حساب کانون و بازگشایی آن و حضور در اداره بیمه تأمین اجتماعی به اتفاق مهندس ثمربخش و مهندس نوروزی ارائه دادند و در مورد تقسیط نامه گرفته شده از اداره بیمه و انعکاس مراتب اعتراض هیأت مدیره کانون در مورد مستندات محاسباتی مبلغ بدهی تأمین اجتماعی مطالبی بیان نمود.

آقای زرگریان در جلسه هیأت مدیره حضور بعمل آوردند و در خصوص مسائل مربوط به دارایی و نحوه ارائه اظهار نامه مالیاتی و فعالیت های مالیاتی بحث و مذاکره نمودند.

مصوبات:

براساس مذاکره صورت گرفته با اداره بیمه تأمین اجتماعی شعبه یک با توجه به بدهی مبلغ 1.384.407.590 ریال بابت شرکت کومه ساز ارس مقرر گردید بدهی آن در 11 ماه، ماه اول 384.407.590 ریال و 10 ماه باقیمانده، هر ماه 100.000.000 ریال به حساب اداره بیمه تأمین اجتماعی واریز گرددو همچنین مقرر گردید چک ودیعه به مبلغ 1.384.407.590 ریال به حساب بیمه تأمین اجتماعی شعبه یک در اختیار بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرد.

براساس مذاکره با آقای زرگریان که در جلسه هیأت مدیره شرکت نمودند، مقرر گردید از  ایشان به عنوان مشاور هیأت مدیره در امور مالیاتی کانون کمک و مشاوره گرفته شود .

با توجه به گزارش مدیر اجرایی با پرداخت مبلغ 3.460.000 ریال به مهندس کمیل ستوده بابت انجام هزینه بازدید نمایشگاه تأسیسات ساختمان تهران موافقت می گردد.  

حاضرین: 

بازرسین اصلی

اعضای اصلی 

مهدی رئیسیان

محسن بدخشان

 

سمیه نوروزی 

 

نیما احتشامی 

 

سبحان مربخش

 

 

کلمات کلیدی : -
نوشته شده در تاریخ 29 / 8 / 1396 - 8:22 , تعداد بازدید 212