خوش آمدید ، مهمان ورورد اعضا
دوشنبه 31 تير 1398

کانون مهندسین ساری

سامانه جامع اطلاع رسانی و خدمات آنلاین


به گزارش روابط عمومی کانون اولین جلسه هیات مدیره دوره هفدهم ساعت 19 روز یکشنبه 97/02/23 در محل کانون تشکیل گردید.

با توجه به اتمام مسئولیت های اعضای هیات مدیره دوره شانزدهم در تاریخ 97/02/23 اولین جلسه هیات مدیره دوره هفدهم کانون مهندسین ساری با حضور همه اعضای اصلی و علی البدل و بازرسین در محل کانون مهندسین ساری تشکیل گردید.

با عنایت به آرای اخذ شده اعضای هیات مدیره افراد ذیل از تاریخ تنظیم این صورتجلسه تا پایان دوره به مدت سه سال قبول سمت را به شرح ذیل اعلام می دارند:

آقای مهندس نیما احتشامی به استناد 5 رای موافق از 5 رای اخذ شده به عنوان ریاست هیات مدیره کانون مهندسین ساری؛

آقای مهندس آرمان بابائی به استناد 5 رای موافق از 5 رای اخذ شده به عنوان خزانه دار کانون مهندسین ساری؛

آقای مهندس امیر امینی به استناد 5 رای موافق از 5 رای اخذ شده به عنوان نایب رئیس کانون مهندسین ساری؛

آقای مهندس یونس بهارفر و آقای مهندس محسن بدخشان به عنوان اعضای هیات مدیره،  قبول سمت نمودند.

نکته ای که در این جلسه حائز اهمیت است برای اولین بار  انتخاب صاحبان امضا ( رئیس، نائب رئیس و خزانه دار) با آراء حداکثری می باشد که این مهم نشان همدلی و همراهی اعضای هیات مدیره این دوره است.

با امید به اینکه این همدلی نویدبخش سرآغازی برای دوره نوین پویایی و پایایی بیشتر کانون مهندسین ساری باشد . 

کلمات کلیدی : -
نوشته شده در تاریخ 24 / 2 / 1397 - 11:19 , تعداد بازدید 307 , آخرین ویرایش 24 / 2 / 1397 - 12:38