خوش آمدید ، مهمان ورورد اعضا
دوشنبه 1 آبان 1396

کانون مهندسین ساری

سامانه جامع اطلاع رسانی و خدمات آنلاین
ورود به آرشیو صورتجلسات هیات مدیره

مهندس محسن بدخشان

رییس هیأت مدیره

مهندس سمیه نوروزی

نایب رییس هیأت مدیره

مهندس نیما احتشامی

خزانه دار

مهندس سید محمد رضا تقوی

عضو هیات مدیره

مهندس سبحان ثمربخش

عضو هیات مدیره

مهندس آرش نصیری

عضو علی البدل

مهندس مصطفی خادمی

بازرس

مهندس مهدی رئیسیان

بازرس

مهندس مهدی نادری اسرمی

بازرس علی البدل دوره دوم