خوش آمدید ، مهمان ورورد اعضا
سه شنبه 4 ارديبهشت 1397

کانون مهندسین ساری

سامانه جامع اطلاع رسانی و خدمات آنلاین
ورود به آرشیو صورتجلسات هیات مدیره

مهندس نیما احتشامی

رییس هیأت مدیره

مهندس سبحان ثمربخش

نایب رییس هیأت مدیره

مهندس سمیه نوروزی

خزانه دار

مهندس محسن بدخشان

عضو هیات مدیره

مهندس محمدرضا تقوی

عضو هیات مدیره

مهندس آرش نصیری

عضو علی البدل

مهندس مصطفی خادمی

بازرس دوره دوم

مهندس مهدی رئیسیان

بازرس

مهندس مهدی نادری اسرمی

بازرس علی البدل دوره دوم