خوش آمدید ، مهمان ورورد اعضا
سه شنبه 12 اسفند 1399

کانون مهندسین ساری

سامانه جامع اطلاع رسانی و خدمات آنلاین


 

اعضای کمیسیون
احمد احمدی نیا مهرنوش السادات حسینی ولشکلایی
بهاره ربیعی سمیه شاه حسینی    
علی اکبر صالحی هیکوئی علی عاشقان
لیلی علائی  فاطمه قنبری
فخری محمدنژاد سید عبداله موسوی
مسعود نظری     

 

نوشته شده در تاریخ 4 / 3 / 1395 - 12:52 , تعداد بازدید 3510